Datu drošība ir jūsu biznesa eksistences jautājums.

Dati ir informācijas gadsimta vērtīgākais resurs, ko mēs veidojam, uzkrājam un izmantojam katru mirkli. Mēs palīdzam tos ieraudzīt, strukturēt, mazināt biznesa riskus un iegūt papildus vērtību Jūsu biznesam. Ikvienas personas jebkādi dati ir aizsargājami.

Risinājumi

Basic
Business Protection Basic
 • GDPR atbilstības dokumentācija
 • 10 paraugi un veidlapas
 • 3 stundu konsultācija
Uzzināt vairāk
Expert
Business Protection Expert
 • GDPR atbilstības dokumentācija
 • 15 paraugi un veidlapas
 • 10 stundu konsultācija
 • Darbinieku apmācības
Uzzināt vairāk
Premium
Premium Data Audit
 • GDPR atbilstības dokumentācija
 • 15 paraugi un veidlapas
 • 60 stundu praktiskās konsultācijas
 • Darbinieku apmācības
 • IT pārvaldības tests
Uzzināt vairāk
Pārvaldība
Pārvaldība
 • Sertificēts Datu aizsardzības speciālists kā āpakalpojums
 • 24/7 atbalsts datu incidenta gadījumā
 • Ikmēneša konsultācijas 12 stundu apmērā
 • Juridiskās bāzes audits
 • Darba plāna izstrāde 12 mēnešiem
 • Ikmenēša atskaites un rekomendācijas
Uzzināt vairāk
Pārskati & IT
Pārskati & IT
 • GDPR darba pārskata tests
 • Procedūru pārbaude
 • 7 stundu konsultācijas
 • Darbinieku zināšanu tests
 • IT pārvaldības audits
 • IT sistēmu audits
Uzzināt vairāk
Apmācības
Apmācības
 • Vadības komandas apmācības
 • Darbinieku apmācības
 • Darbinieku zināšanu tests
 • Video apmācības
 • Mācību materiāli
 • Infografiki
Uzzināt vairāk

Pakalpojumi

Datu audits
 • Datu plūsmu audits
 • Potenciālo riska analīze
 • Datu reģistra un incidentu reģistra virsuzraudzība
 • Procesu vadlīnīju un rekomendāciju izstrāde
 • Juridiskās dokumentācijas sagatavošana
 • Darbinieku apmācības
Datu Aizsardzības speciālisti
 • Sertificēti Datu aizsardzības speciālisti
 • Esošo procesu izvērtēšana un rekomendāciju
 • Datu plūsmas procesu pārraudzība un jaunu iniciēšana
 • Līdzdalība jaunu produktu/pakalpojumu veidošanā
 • Nepastarpināta sadarbība ar uzņēmuma augstāko vadību
 • Ārpakalpojuma serviss
IT sistēmu audits
 • Esošo sistēmu audits
 • Uzņēmuma publiski piejamo sistēmu drišības tests
 • Iekšējo un ārējo tīklu drošības pārbaude
 • Uzlabojumu veikšana esošās sistēmās
 • Jaunu IT risinājumu iespējas
AML/CFT/Sankcijas
 • Risku izvērtēšana pēc EWRA modeļa
 • Tiesiskā regulējuma ieviešana
 • Iekšējās kontroles sistēmas izveide un riska pārvaldība
 • Iekšējās kontroles sistēmas audits
 • Personāla apmācība

Par GDPR

1. Vispārējā Datu Aizsardzības Regula paredz skaidri definētas un plašas izmaiņas Personas datu tiesībās. Tas attiecas uz klientiem, darbiniekiem, biedriem un citām privātpersonām par kurām uzņēmumam ir jebkāda veida personas dati.

2. Datu plūsmas pārskatāmību, minimizāciju, nepieciešamību un tiesisko pamatojumu ir jāizvērtē pirms ikvienas Personas datu apstrādes.

3. Ikvienai personai (Datu subjektam) ir tiesības pieprasīt un 30 dienu laikā saņemt visu informāciju kāda ir uzņēmuma rīcībā par viņu.

4. Sankcijas par Datu aizsardzības pārkāpumiem var sasniegt 4% no uzņēmuma apgrozījumu vai līdz pat 20 miljoni EUR

5. Vispārējā Datu aizsardzības Regula un Personas datu aizsardzības likums stāsies spēkā 2018. gada 25.maijā.

Lasīt vairāk

Par mums

Ilze Buivida

Personas datu aizsardzības speciāliste. Juriste.

Vērtīgākā darba pieredze un izpratne par uzņēmējdarbības juridiskajiem aspektiem gūta, strādājot British American Tobacco Latvia SIA par valdes locekli un juriskonsulti Baltijas valstīs. Juridiskā darba pieredze gūta strādājot arī Scandinavian Tobacco SIA, Lode SIA un Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.

Iegūts bakalaura grāds tiesību zinātnē (Latvijas Universitāte).

ilze.buivida@protectum.lv

Irina Gūtmane

Sertificētā datu aizsardzības speciāliste. Juriste, LL.M.

Darba pieredze: Profesionālā juriste ar bagātīgo ilggadējo darba pieredzi uzņēmumu komercdarbības, investīciju
darījumu un privātklientu darījumu juridiskā apkalpošanā, tai skaitā, starptautiskā mērogā. Lielākā
pieredze uzņēmējdarbības apkalpošanas jomā gūta gan strādājot Latvijas banku sektorā par juristi ar
specializāciju starptautiskajos projektos, gan strādājot juridiskajos birojos komercdarījumu, investīciju un
nekustamo īpašumu darījumu apkalpošanas jomā, gan strādājot par korporatīvo juristi (holdinga)
uzņēmumos ar struktūrvienībām ārvalstīs.
Izglītība: Latvijas Universitāte, Mg.iur; Rīgas Juridiskā augstskola, maģistra grāds starptautiskā
programmā „Tiesības un finanses” (LL.M); Datu aizsardzības speciālista sertifikāts.

irina.gutmane@protectum.lv

Agnese Belicka Stumberga

Sertificētā datu aizsardzības speciāliste. Juriste, Mg. Iur.

“Tiesību zinātņu maģistre ar vairāku gadu pieredzi publisko iepirkumu jomā vienā no stratēģiski nozīmīgākajiem (vadošajiem) valsts autoceļu infrastruktūras uzturēšanas uzņēmumiem.

Neatsverama pieredze gūta valsts pārvaldē, piedaloties dažādu normatīvo aktu izstrādē, administratīvo aktu izdošanā, kā arī veicot sekmīgus reorganizācijas procesus valsts institūcijās.

Bez minētā darbojusies maksātnespējas procesu administrēšanā, tai skaitā veicinot un veiksmīgi panākot maksātspējas atjaunošanu finansiālās grūtībās nonākušam uzņēmumam.”

agnese.belicka-stumberga@protectum.lv

Uldis Kuplis

IT eksperts un konsultants

Kristaps Gintauts

Sertificēts AML/ACAMS eksperts un konsultants

NILLTPFN un Sankciju eksperts un konsultants.
Guvis plašu un lielu pieredzi strādājot dažādās bankās NILLTPFN (AML) un Sankciju jomā. Savā karjerā ir ieņēmis praktiski visas ar šo jomu saistītās pozīcijas, sākot no Klientu darījumu uzraudzības un Klientu padziļināto izpēšu veikšanu, un beidzot ar Sankciju speciālistu un visa AML departamenta vadītāju. Darbā bankās gūtā pieredze uzraugot Klientus un būvējot Iekšējās Kontroles Sistēmas, kā arī, personīgi piedaloties un vadot procesus iekšējo un ārējo auditu, kā arī regulatora un tādu partneru kā VISA pārbaužu laikā, veicina sekmīgu savu tagadējo Klientu apkalpošanu, būvējot dažāda veida NILLTPFN likuma subjektiem Iekšējās Kontroles Sistēmas, izveidojot un uzlabojot AML procesus un palīdzot ar visa veida ar NILLTPFN un Sankcijām saistītu uzdevumu izpildē.

Andris Stengrevics

Sertificēts datu aizsardzības speciālists. Jurists, Mg. Iur.

Darba specializācija ir saistīta ar fizisko personu datu apstrādes tiesiskuma un aizsardzības nodrošināšanu kredītiestāžu darbības jomā un ārpustiesas parādu piedziņas jomā. Latvijas Finanšu nozares asociācijas pastāvīgās GDPR Darba grupas vadītājs, kā arī mācību spēks Biznesa augstskolā Turība un Baltijas Datoru akadēmijā AML un terorisma finansēšanas novēršanas jomā.

Ivo Krievs
Līdzdibinātājs. Sertificēts datu aizsardzības speciālists. CIPP/E.

Personas datu aizsardzības speciālists ar vairāk kā 10 gadu praktisku piereidzi un uz šo brīdi arī Eiropas personas datu aizsardzības speciālists (CIPP/E).Papildus darbojas kā mācību spēks Biznesa augstkolā Turība, gan arī apmācot jaunos datu aizsardzības speciālistus, kā arī ir viens no Latvijas sertificēto personu datu aizsardzības speciālistu asociācijas dibinātājiem un valdes locekļiem.

ivo.krievs@protectum.lv

M.t. +371 29159251

 

Zigmunds Vīķis
Līdzdibinātājs. Sertificēts datu aizsardzības speciālists.

Biznesa vadītājs ar gandrīz 20 gadu pieredzi pārdošanā, mārketingā, stratēģijas izstrādē un tās ieviešanā. Darbs Baltijas vadošajos nozares uzņēmumos, kā A/S Latvijas Balzams, tirdzniecības centra ALFA vadība, tirdzniecības un mārketinga vadība SIA Lattako, kā arī lojalitātes programmas PINS vadība lidsabiedrībā AirBaltic, sniedz plašu skatu uz atšķirīgu biznesu problēmu identificēšanu un risinājumu atrašanu.

Profesionālā pieredze stiprināta ar bakalaura grādu Politikas Zinātnē no Latvijas Universitātes un EMBA grāds no Riga Business School.

zigmunds.vikis@protectum.lv

https://www.bezrindas.lv/lv/seminars-un-praktiski-padomi-nida-veiksana/7563/43095

Kontakti

Adrese:
SIA Protectum
Gustava Zemgala 74, Teodors ēka, Teikums 2,
Rīga, LV-1039,
Latvija