Kiberdrošība. Datu aizsardzība. Juridiskā palīdzība.

Dati ir visvērtīgākais resurss informācijas laikmetā.
Mēs palīdzam jums atklāt, izcelt un aizsargāt IT sistēmas kā arī datus no kritiskājajiem biznesa riskiem,
lai jūs varētu iegūt pievienoto vērtību un uzņēmuma darbības nepārtrauktību.

Risinājumi

Legal
Juridiskā palīdzība
 • Komerctiesības
 • Maksātnespējas lietas
 • Līgumi un strīdi
 • Nodokļu jautājumi (akcīzes)
 • Darba tiesības
 • Publiskie iepirkumi
Uzzināt vairāk
Legal+
Juridiskā aizsardzība*
 • Tiesvedība
 • AML un NILLTFN
 • Administratīvās lietas
 • Tiesiskās aizsardzības process (TAP)
 • Patērētāju un medicīnas tiesības
 • *sadarbībā ar Protectum ZAB
Uzzināt vairāk
Data protection
Personas Datu Auditi
 • No pamata līdz premium auditam
 • GDPR atbilstības dokumentācija
 • Līdz 25 dokumentu paraugi un veidlapas
 • Praktiskās konsultācijas
 • Darbinieku apmācības un testi
 • IT pārvaldības tests
Uzzināt vairāk
CYBER SECURITY
IT drošība & auditi
 • IT pārvaldības audits
 • IT sistēmu audits
 • GDPR darba pārskata tests
 • Procedūru pārbaude
 • Drošības protokolu uzstādīšana
 • Darbinieku IT apmācības
Uzzināt vairāk
DPO
Re-check & DPOaaS
 • Sertificēts Datu aizsardzības speciālists kā āpakalpojums
 • 24/7 atbalsts datu incidenta gadījumā
 • Ikmēneša konsultācijas 12 stundu apmērā
 • Juridiskās bāzes audits
 • Darba plāna izstrāde 12 mēnešiem
 • Ikmenēša atskaites un rekomendācijas
Uzzināt vairāk
EDUCATION
Apmācības
 • Vadības komandas apmācības
 • Darbinieku apmācības
 • Darbinieku zināšanu tests
 • Attālinātās un klātienes apmācības
 • Mācību materiāli un infografiki
 • Juridiskās apmācības, meistarklases/semināri/webināri
Uzzināt vairāk

Pakalpojumi

IT drošības audits
 • Esošo sistēmu audits
 • Uzņēmuma publiski piejamo sistēmu drišības tests
 • Iekšējo un ārējo tīklu drošības pārbaude
 • Uzlabojumu veikšana esošās sistēmās
 • Jaunu IT risinājumu iespējas
Datu audits
 • Datu plūsmu audits
 • Potenciālo riska analīze
 • Datu reģistra un incidentu reģistra virsuzraudzība
 • Procesu vadlīnīju un rekomendāciju izstrāde
 • Juridiskās dokumentācijas sagatavošana
 • Darbinieku apmācības
AML/CFT/Sankcijas
 • Risku izvērtēšana pēc EWRA modeļa
 • Tiesiskā regulējuma ieviešana
 • Iekšējās kontroles sistēmas izveide un riska pārvaldība
 • Iekšējās kontroles sistēmas audits
 • Personāla apmācība
Datu Aizsardzības speciālisti
 • Sertificēti Datu aizsardzības speciālisti
 • Esošo procesu izvērtēšana un rekomendāciju
 • Datu plūsmas procesu pārraudzība un jaunu iniciēšana
 • Līdzdalība jaunu produktu/pakalpojumu veidošanā
 • Nepastarpināta sadarbība ar uzņēmuma augstāko vadību
 • Ārpakalpojuma serviss

Par drošību un datiem

10 kiberuzbrukumu iemesli jeb ko noziedzinieki vēlas no jūsu biznesa:

 • Biznesa finanšu informāciju;
 • Klientu finanšu informāciju (piemēram, kredītkartes dati)
 • Personu datus un sensitīvu informāciju;
 • Klientu vai darbinieku e-pasta adreses un login dati;
 • Klientu datu bāzes;
 • Klientu un iekšējo saraksti;
 • Apzināti bojāt IT infrastruktūru;
 • Digitālie pakalpojumi (pirkumi un tiešsaistes maksājumi);
 • Iegūt intelektuālo īpašumu (nereģistrēti komercnoslēpumi, receptes, dizaini, u.c.)
 • Reputācijas un klientu uzticības graušana.

Lasīt vairāk

Par mums

Ivo Krievs
Līdzdibinātājs. Sertificēts datu aizsardzības speciālists. CIPP/E.

Personas datu aizsardzības speciālists ar vairāk kā 10 gadu praktisku piereidzi un uz šo brīdi arī Eiropas personas datu aizsardzības speciālists (CIPP/E).Papildus darbojas kā mācību spēks Biznesa augstkolā Turība, gan arī apmācot jaunos datu aizsardzības speciālistus, kā arī ir viens no Latvijas sertificēto personu datu aizsardzības speciālistu asociācijas dibinātājiem un valdes locekļiem.

ivo.krievs@protectum.lv

M.t. +371 29159251

 

Ilze Buivida

Personas datu aizsardzības speciāliste. Juriste.

Vērtīgākā darba pieredze un izpratne par uzņēmējdarbības juridiskajiem aspektiem gūta, strādājot British American Tobacco Latvia SIA par valdes locekli un juriskonsulti Baltijas valstīs. Juridiskā darba pieredze gūta strādājot arī Scandinavian Tobacco SIA, Lode SIA un Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.

Iegūts bakalaura grāds tiesību zinātnē (Latvijas Universitāte).

ilze.buivida@protectum.lv

Agnese Belicka Stumberga

Sertificētā datu aizsardzības speciāliste. Juriste, Mg. Iur.

“Tiesību zinātņu maģistre ar vairāku gadu pieredzi publisko iepirkumu jomā vienā no stratēģiski nozīmīgākajiem (vadošajiem) valsts autoceļu infrastruktūras uzturēšanas uzņēmumiem.

Neatsverama pieredze gūta valsts pārvaldē, piedaloties dažādu normatīvo aktu izstrādē, administratīvo aktu izdošanā, kā arī veicot sekmīgus reorganizācijas procesus valsts institūcijās.

Bez minētā darbojusies maksātnespējas procesu administrēšanā, tai skaitā veicinot un veiksmīgi panākot maksātspējas atjaunošanu finansiālās grūtībās nonākušam uzņēmumam.”

agnese.belicka-stumberga@protectum.lv

Andris Stengrevics

Sertificēts datu aizsardzības speciālists. Jurists, Mg. Iur.

Darba specializācija ir saistīta ar fizisko personu datu apstrādes tiesiskuma un aizsardzības nodrošināšanu kredītiestāžu darbības jomā un ārpustiesas parādu piedziņas jomā. Latvijas Finanšu nozares asociācijas pastāvīgās GDPR Darba grupas vadītājs, kā arī mācību spēks Biznesa augstskolā Turība un Baltijas Datoru akadēmijā AML un terorisma finansēšanas novēršanas jomā.

Kristaps Gintauts

Sertificēts AML/ACAMS eksperts un konsultants

NILLTPFN un Sankciju eksperts un konsultants.
Guvis plašu un lielu pieredzi strādājot dažādās bankās NILLTPFN (AML) un Sankciju jomā. Savā karjerā ir ieņēmis praktiski visas ar šo jomu saistītās pozīcijas, sākot no Klientu darījumu uzraudzības un Klientu padziļināto izpēšu veikšanu, un beidzot ar Sankciju speciālistu un visa AML departamenta vadītāju. Darbā bankās gūtā pieredze uzraugot Klientus un būvējot Iekšējās Kontroles Sistēmas, kā arī, personīgi piedaloties un vadot procesus iekšējo un ārējo auditu, kā arī regulatora un tādu partneru kā VISA pārbaužu laikā, veicina sekmīgu savu tagadējo Klientu apkalpošanu, būvējot dažāda veida NILLTPFN likuma subjektiem Iekšējās Kontroles Sistēmas, izveidojot un uzlabojot AML procesus un palīdzot ar visa veida ar NILLTPFN un Sankcijām saistītu uzdevumu izpildē.

Uldis Kuplis

IT eksperts un konsultants

https://www.bezrindas.lv/lv/seminars-un-praktiski-padomi-nida-veiksana/7563/43095

Kontakti

Adrese:
SIA Protectum
Gustava Zemgala 74, Teodors ēka, Teikums 2,
Rīga, LV-1039,
Latvija