Par drošību un datiem

10 kiberuzbrukumu iemesli jeb ko noziedzinieki vēlas no jūsu biznesa:

  • Biznesa finanšu informāciju;
  • Klientu finanšu informāciju (piemēram, kredītkartes dati)
  • Personu datus un sensitīvu informāciju;
  • Klientu vai darbinieku e-pasta adreses un login dati;
  • Klientu datu bāzes;
  • Klientu un iekšējo saraksti;
  • Apzināti bojāt IT infrastruktūru;
  • Digitālie pakalpojumi (pirkumi un tiešsaistes maksājumi);
  • Iegūt intelektuālo īpašumu (nereģistrēti komercnoslēpumi, receptes, dizaini, u.c.)
  • Reputācijas un klientu uzticības graušana.

Jaunā ES kiberdrošības stratēģija
2020. gada 27. maijā Eiropas Komisija pieņēma jaunu paziņojumu “Eiropas brīdis: Remonts un sagatavošanās nākamajai paaudzei”. Paketes ietvaros jaunajā kiberdrošības stratēģijā tiks apskatīts, kā uzlabot ES līmeņa sadarbību, zināšanas un spējas. Tas arī palīdzēs Eiropai stiprināt savas rūpnieciskās iespējas un partnerattiecības, kā arī veicinās MVU drošības prasības. Tas tiks pievienots direktīvas par tīkla un informācijas sistēmu drošību pārskatīšanai un priekšlikumu papildu pasākumiem kritiskās infrastruktūras aizsardzībai. Kopā ar notiekošo darbu kiberdrošības jomā kā daļu no ES Drošības savienības, tas palielinās spējas dalībvalstīs un palielinās ES kopējo kiberdrošību.

Kiberdrošības Akts: uzlabotai kibernoturībai
Komisija 2017. gada 13. septembrī pieņēma kiberdrošības paketi. Kiberdrošības likums, kas tagad ir stājies spēkā, ir paketes pamatā. Izmaiņas, ko rada šī jaunā ES regula, ir divējādas: visaptveroša ENISA reforma un sertifikācijas sistēmas izveidošana.

Avots: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/cyber-security

Kontakti

Adrese:
SIA Protectum
Gustava Zemgala 74, Teodors ēka, Teikums 2,
Rīga, LV-1039,
Latvija